SA účtovníctvo, s.r.o.

SA účtovníctvo, s.r.o.

Športová ul. 5848/72A
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36841323
DIČ: 2022459329

Informácie o kancelárii SA účtovníctvo, s.r.o.

Naša spoločnosť sa zaoberá komplexnými ekonomickými službami v oblasti vedenia účtovníctva, spracovanie miezd, personalistiky  ako aj poradenstva pre menšie aj väčšie podnikateľské subjekty, spracovanie účtovníctva pre spoločenstvá vlastníkov bytov, výpočet daňových povinností ako aj vyplňovanie rôznych druhov daňových priznaní. Síce naša spoločnosť ako SA účtovníctvo, s.r.o. je na trhu od r. 2007, konatelia ako aj zamestnanci spoločnosti majú vyše než 15 ročnú prax v oblasti účtovníctva a daňovníctva.

 

Máme skúsenosti s účtovnými softwarmi: Pohoda, INSYPOP, INSYPOJ, EASY SVB

 

Služby:

 

Pre fyzické osoby
 • vyhotovenie a pomoc pri registrácii pri novovzniknutých podnikateľských subjekov
 • vedenie jednoduchého účtovníctva
 • spracovanie a vyhotovenie priznaní k dani z príjmov fyzických osôb
 • spracovanie a vyhotovenie priznaní k dani z pridanej hodnoty
 • spracovanie a vyhotovenie priznania k dani z motorových vozidiel
 • spracovanie a vyhotovenie priznania k dani z nehnuteľností
 • vedenie personálnej agendy (vrátane vyhotovenia a odovzdania prihlášky – odhlášky zamestnancov - aj elektronicky) do sociálnej poisťovne ako aj do zdravotných poistení – vlastníme osvedčenie v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • komplexné spracovanie miezd
 • spracovanie a vyhotovenie priznaní k dani z príjmov fyzických osôb
 • zastupovanie klienta pred rôznymi úradmi /daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, živnostenský úrad a pod./
 • účtovné a ekonomické poradenstvo

 

Pre právnické osoby
 • vyhotovenie a pomoc pri registrácii pri novovzniknutej spoločnosti
 • vedenie podvojného účtovníctva
 • spracovanie a vyhotovenie priznaní k dani z príjmov právnických osôb
 • spracovanie a vyhotovenie priznania k dani z nehnuteľností
 • spracovanie a vyhotovenie priznaní k dani z pridanej hodnoty
 • spracovanie a vyhotovenie priznania k dani z motorových vozidiel
 • vedenie personálnej agendy (vrátane vyhotovenia a odovzdania prihlášky – odhlášky zamestnancov - aj elektronicky) do sociálnej poisťovne ako aj pre zdravotné poistenie – vlastníme osvedčenie v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • komplexné spracovanie miezd
 • zastupovanie klienta pred rôznych úradoch /daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, živnostenský úrad a pod./
 • účtovné a ekonomické poradenstvo

 

Pre spoločenstvá vlastníkov bytov
 • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

 • vedenie personálnej agendy (vrátane vyhotovenia a odovzdania prihlášky – odhlášky zamestnancov - aj elektronicky) do sociálnej poisťovne ako aj pre zdravotné poistenie

 • komplexné spracovanie miezd

 • pomoc pri výpočte ročných vyúčtovaní

 

 

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Sabina Antalová

 

 

Cena za služby SA účtovníctvo, s.r.o.

Dohodou

 

 

Kde nás nájdete?